Látogatók száma: 631640.
 
Testvértelepülések

 

  Móra Ferenc Általános Iskola
Iskolai Hírek»

Az Iskola bemutatása

Név: Taktaszadai Móra Ferenc Általános Iskola
KLIK 053014
Cím:
3921 Taktaszada, Kossuth u. 64
Telefon:
47/592-011
Email: tszadaaltisk@freemail.hu
Web:
http://www.taktaszada.hu/iskola.php
https://www.facebook.com/altalanosiskola.moraferenc/
Iskolaigazgató:
Vámosi Judit
Megbízott intézményvezető
Igazgatóhelyettes:
Murányi Sándorné
Tanév programja»
9. és 10. évfolyamot végzett tanulók középiskolai átlageredményei a 2014/2015-ös tanév év végi eredményei alapján »
A
z iskolai tanulók száma a 2016/2017-es tanévben: 170 fő.
Tanulócsoportok száma:
10
Alsó tagozat:
5
Felső tagozat:
5
Az osztályok, osztálylétszámok, osztályfőnökök

Osztály
Osztály-létszám
Osztályfőnök
1.o
14
Kalas Lászlóné
2.o
13
Máténé Karsai Magdolna
3.a
18
Szilvási Annamária
3.b
16
Baumgartner Jánosné
4.0
22
Sárga Jánosné
5.a
17
Kremiczki Éva
5.b
15
Csákiné Borbély Mónika
6.o
17
Furman Mária
7.o
21
Sipos Gabriella
8.o
17
Bodrogi Judit

Tárgyi feltételek

Az intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben látjuk el:- iskola épület - tornaterem.

Az oktató - nevelő munka személyi feltételeinek alakulása

Iskolánk nevelőinek létszáma: 16 fő

A végzettség szerinti megoszlás a következő:
4 tanár, 3 tanító-tanár, 9 tanító.
A kisegítő személyzet 1 fő iskolatitkárból, 2 fő takarítóból és 1 fő karbantartóból áll.
Iskolánkban két szakmai munkaközösség működik: Alsó és felső tagozatos munkaközösség.
A szakmai közösségek a saját maguk által meghatározott Szervezeti és Működési Szabályzat szerint működnek. A tanévben folytatandó munkájukról saját munkatervet fogadnak el.

Az oktatás 11 osztályteremben folyik.

A könyvtárat osztályteremben helyeztük el.
A testnevelés és sportfoglalkozások a tornateremben és a bitumenes pályán zajlanak.
Jól felszerelt számítástechnika terem nemcsak a tanítási órákon, hanem délutánonként is tanulóink rendelkezésére áll szakember irányításával. Iskolánkban a Hon Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola egy tagozata működik délutáni fizetős foglalkozásokkal:

  • grafika

Tanítási szünetek a 2016/2017-es tanévben:

· Az őszi szünet 2016. október 31-től 2016. november 04-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28.(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 07. (hétfő).
· A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 02-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21.(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).
· A tavaszi szünet 2017. április 13-től 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda).

Évek óta folyik kisebbségi oktatás iskolánkban. Ebben a tanévben évfolyamonként heti 1 órában cigány népismeret tantárgy keretében ismerkedhetnek meg a roma kultúrával és hagyományaival, e mellett tanórákon interkulturális tartalomként beépítjük az óra anyagába.
A tehetség és a képesség kibontakoztatását segítik a szakkörökön túl a középiskolai előkészítő.
Lehetősége nyújtunk felső tagozatos tanulóinknak, hogy a tanulószoba keretében felkészüljenek a következő tanítási napra.

Az iskola különböző választható tevékenységeket biztosít a tanulóknak, ezzel is a lehetőségeket biztosítva számukra, hogy az egyes tantárgyakhoz új ismereteket szerezzenek, szabadidejüket hasznosan, érdeklődési körüknek megfelelően tölthessék el.

Szabadon választható tevékenységek, szakkörök:

  • felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások
  • sportfoglalkozások: futball, sportkör
  • énekkar
  • könyvtárhasználat
  • szakkörök:
    o kézműves
    o dráma

 

 


Filep András
polgármester

Pávakör első CD-je

Dalok a Cd-ről:
1.
A Takta partján
2.
Szerelmes dalok

 

© 2002-2019 Minden jog fenntartva! Me-NET Student Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.