Testvértelepülések

 

  Friss Hírek
Lakossági tájékoztató!
2020. február 05.
Vészhelyzet esetén Magyarország területén hívja a következő számot!
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105
Általános 112
Körzeti megbízottak elérhetőségei
Baji Zsolt r.ftörm Kukta Róbert r.zl
Szolgálati mobil: 06-20/462-6974
Telefonszám: 06-47/378-002
E-mail cím weiszn@borsod.police.hu
Fogadóóra: Minden második hétfőn
9 órától 10 óráig.
Tűzszerészek robbanó anyagok bejelentése 06/1 233 2190
ELSŐ ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS TAKTASZADÁN
2023. december 3.


Képgaléria

Taktaszada Község Önkormányzatának képviselő testülete 2023. december 3-án, az első adventi vasárnapon, 11 órára gyertyagyújtásra hívta a község lakosságát a Petőfi szoborhoz.

A szobor előtt óriás adventi koszorún az Advent színeivel díszített négy gyertya, és Adventi jelképek voltak elhelyezve.

Az Adventi időszak a keresztények szemében a Jézus eljövetelére való várakozás és lelki felkészülés ideje, amikor a négy tulajdonságot, a hitet, a reményt, az örömöt és a szeretetet kell erősítenünk magunkban.

A gyertyák színeinek külön jelentésük van, ugyanis hagyományosan három lila és egy rózsaszínű gyertya áll a koszorún. A katolikus vallásban a lila szín a bűnbánat, a rózsaszín az öröm színe. Az első, a második és a negyedik vasárnap a lila gyertyákat kell majd meggyújtani. A rózsaszínű a harmadik adventi vasárnapon, a Gaudete vasárnapon lobban lángra, ugyanis Szűz Mária jelképeként ez az öröm napja.

A várakozáskor Czabányi Attila vers és dalbirtokos Isten pénze- Nyújtsd a két kezedet című dalokat énekelte gitárral kísérve.

A gyertyagyújtáson megjelent taktaszadai lakókat Daruka Józsefné műsorvezető köszöntötte, majd felkérte Pásztor Jánosné polgármester asszonyt az ünnepi köszöntőjének megtartására. Polgármester asszony örömmel köszöntötte a településen először megrendezésre kerülő Adventi gyertya gyújtási ünnepségen megjelenteket.

Felsorolta a 4 Adventi koszorú gyertyájának meggyújtási sorrendjét, a színek jelentését, kiemelte a jóság, a szeretet, a békesség fontosságát, felidézte a karácsony szépségeit, értékeit, a közös ünneplés fontosságát. Megköszönte, a jelenlévőknek, hogy elfogadták a meghívást és az ünnepségen megjelentek.Külön megköszönte az ünnepi díszletek készítőinek munkáját.

A köszöntő után Czabányi Attila Fény és tiszta ünnep árad című dalt énekelte.

Pásztor Jánosné polgármester meggyújtotta az Adventi koszorún az első gyertyát, miközben Czabány Attila GRYLLUS: Gyújtsunk gyertyát című dalt énekelte.Az első gyertya Ádámot és Évát szimbolizálja, akiknek Isten elsőként ígérte meg a megváltást; ezért ez a gyertya a hit jelképe. A szervezők valamennyi ünneplőnek egy-egy gyertyát adtak, így közösen együtt égették a gyertyát, sőt otthonaikba is hazavihettek egy-egy ajándék gyertyát, amit meggyújtva majd emékezhetnek egymásra a szeretet ünnepén.

A gyertyagyújtás után a vendégeket a nyugdíjas klub tagjai által sütött mézes puszedlivel kínálták.

Az első taktaszadai Adventi gyertyagyújtás ünnepségét Pásztor Jánosné polgármester asszony zárta: Megköszönte,hogy eljöttek együtt ünnepelni, és mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyt kívánt.

MEGHÍVÓ
2023.november 29.
56-os megemlékezés
2023. október 20.


Képgaléria

TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. OKTÓBER 20-ÁN 14.00 ÓRAKOR
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 67. évfordulója alkalmából
ünnepi megemlékezést rendezett a Művelődési Ház Színháztermében.

A megemlékezés elején közösen elénekelték a HIMNUSZT.
Daruka Józsefné közösségszervező köszöntötte a megjelenteket, majd
felkérte Székely Zoltánt, Taktaszada Község Önkormányzatának képviselőjét mondja el megemlékező gondolatait. Képviselő úr ünnepi beszédében felidézte az 56-os eseményeket, ahol példát mutattak a hazaszeretetről, a haza iránti elkötelezettségből, mindenüket kockára tettek, mindent feláldoztak a nemzet szabadságáért a függetlenségért. Hangsúlyozta,hogy kötelességünk,hogy a hősök emlékét megőrizzük, közös felelőségünk hogy a következő nemzedékre biztonságos, erős, élhető és legfőképp egy független Magyarországot hagyjunk. Ez a közös cél vezessen bennünket.
A szabadságot, mi magyarok kitudtuk vívni azzal,hogy sokan meghaltak érte, de megőrizni csak akkor lehet, ha minden ember, élni is tud vele, kemény munkával és tiszta becsülettel. Ezekkel a gondolatokkal hajtok fejet a hősök emléke előtt.
Az ünnepi beszéd után CD-ről volt hallható a Kárpátok között című dal Sasvári Sándor előadásában. Miközben a csodálatos dalt hallgatták az ünneplők, a Páva Népdalkör tagjai a színpadra vonultak.
A megemlékezés további részében a Taktaszadai Páva Népdalkör énekelt: Él a magyar mindörökké című dalt adták elő.
A Páva Népdfalkör után Bűdi Bertalanné Radnóti Miklós-Nem tudhatom című versét mondta el, majd ismét a Páva Népdalkör énekelt:
• Magyar Vagyok (Áldott e föld)
• Ima a hazáért című dalokat adták elő.
A Népdalkör műsora után közösen énekelték el Szózatot.
A Szózat után Pásztor Jánosné polgármester ünnepélyesen kiemelte, hogy EMLÉKEZTÜNK! Megköszönte, hogy ilyen sokan eljöttek az 56-os események emlékünnepségére, hogy együtt emlékezhettünk mindazokkal akik érintettek a hősi halált halt családtagok miatt, most hajtsunk fejet őszinte együttérzéssel és őrizzük emléküket. A polgármester asszony mindenkinek egy mécsest adott, hogy majd a temetőbe látogatva az emlékezés pillanatában világítsanak és emlékezhessenek. Az elesettek nyugodjanak békében. Pásztor Jánosné a Családok Klubjának vezetőjének a mécses átadásakor megköszönte, hogy éveken keresztül a temetőbe meglátogatják azokat a sírokat ahol a háborús hősöket temették el. Ígérik, hogy ez évben is folytatják ezt a megemlékezést.
Polgármester asszony az emlékünnepségen megjelenteket vendégasztalhoz invitálta, ahol a Nyugdíjas Klub tagjai által készített pogácsával, és üdítővel kínálta a jelenlévőket, és valamennyien az 56-os eseményekre emlékeztek.
A rendezvény ideje alatt a hangtechnikáról Ágoston Tamás gondoskodott.

MEGHÍVÓ
2023. október 16.
Idősek Napja Taktaszadán
2023 október 6.
Képgaléria

Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. október 5-én 10.30 órától "Idősek napja" című műsoros rendezvényre hívta Taktaszada szépkorú, 60. életévét betöltött lakóit a Művelődési Ház Színháztermébe.
Az ünnepség műsorvezetőjeként Dr. Tarnóczi Erzsébet jegyzőnő a következő szívhez szóló szavakkal köszöntötte a megjelenteket.

Ha szívünk szólni tudna, szépet mondana.
Ha szívünk dús kert volna, rózsákat ontana.
Rózsát, százat, ezret, millió szálat
Azzal köszöntenénk a taktaszadai 60. életévüket betöltött lakosokat.

Kiemelte, hogy az önkormányzat a mai rendezvényével is szeretné kifejezni háláját, bizonyítani törődését az idős korosztály felé.
Köszöntő szavait követően tisztelettel felkérte Pásztor Jánosné polgármester asszonyt a rendezvény megnyitására.
Pásztor Jánosné polgármester asszony meleg szavakkal méltatta az idősek tiszteletének, szeretetének, az idősek gondozásának, a velük való kapcsolattartásnak, a szép szavaknak a fontosságát. Megköszönte az időseknek a példamutatást, az áldozatos munkát, mellyel megteremtették az utókor számára a mai életkörülményeket. Zárószavaiban a polgármester asszony sok szépet és jót, derűs napokat, jó egészséget kívánt az időseknek szerető családjaik körében.
Polgármester asszony bejelentette,hogy elfoglaltsága miatt Dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes asszony, országgyűlési képviselő sajnos nem tudott eljönni a rendezvényre, mivel a miniszter elnök úrhoz kellett mennie.A település képviseletének fontossága miatt így ezt a rendezvényt annak ellenére,hogy nagyon készült ide jönni, most lemondta, de minden taktaszadai szépkorút köszönt, jó egészséget kíván, és egy-egy csokoládét küldött minden megjelent részére, melyet munkatársai adnak át a jelenlévőknek.
Nyitó beszédében köszöntötte a meghívottakat és a megjelenteket.Kiemelten az önkormányzat tagjait, a képviselő testület tagjait, a roma önkormányzat tagjait, az aktív és a nyugalmazott intézményvezetőket, az egyházak képviselőit,házi orvosunkat, családsegítőket, a rendezvény hangosítóját.
Az elmúlt évben megkezdett hagyományt folytatva a nyitóbeszédek, köszöntők után megkülönböztetett figyelemmel köszöntötték:
• Taktaszada legidősebb férfi lakosát: Balogh Istvánt ( Pista bácsit ), aki sajnos nem tudott jelen lenni az ünnepségen, ezért neki majd kiküldik az ajándékát.
• Taktaszada legidősebb hölgy lakosait: Debreceni Lászlónét és Hutka Miklósnét.
Polgármester asszony és alpolgármester úr köszöntötte a hölgyeket.
(Aki nem tudott eljönni a rendezvényre annak a lakására vitték ki az ajándékot.)
80-ik születésnapján nagy szeretettel és egy óriás tortával köszöntte polgármester asszony és alpolgármester úr Hódi Miklóst.
A köszöntők után jegyző asszony kihangsúlyozta,hogy nagy örömmel mondja ki ezt a nevet - Taktaszadai Páva Népdalkör .
Sokan tudják és ismerik, hogy a Taktaszadai Pávakör 1969 óta működött Taktaszadán. Évek múlásával létszámuk egyre csökkent. Számos fellépésüket siker koronázta, minden díjat elnyertek népdalversenyeken. Népdalkörök és népzenei együttesek Országos minősítésén kiemelkedő szereplésükkel a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének Nagy Arany Páva díját három alkalommal nyerték el. 2023 augusztus 4.- én úgy döntöttek, hogy gyarapítják a létszámot és nevet változtatnak. Az eddig férfi karként működő pávakör a feleségekkel együttműködve, vállalja és megőrzik azt a népdal kincset amit elődeik hagytak rájuk. Feladatuknak tekintik, hogy rendezvényeken, összejöveteleken, később akár versenyeken is méltó módon képviseljék Taktaszadát. Énekkari munkájuk legfontosabb része a népdalcsokrok megtanulása, begyakorlása minden alkalomra. Teljesítése nem kevés áldozatot kíván az énekkari tagoktól, akik hetente próbákra két alkalommal gyűlnek össze, itt a Művelődési Házban.
A továbbiakban is mindent megtesznek, hogy megőrizzék az együttes jó hírnevét, hagyományőrző tevékenységét, és a hálás közönség szeretetét. A mai ünnepi alkalomra ünnepi műsorral készültek, melyet a jelenlévők nagy szeretettel fogadtak.
A páva népdalkört polgármester asszony köszöntötte. Emléklapot ajándékozott az elmúlt évek munkásságának elismeréseként. Az emléklapot Takács Istvánnak adta át. Daruka Józsefnénak egy szép csokor virággal köszönte meg a pávakör több éves összefogását, összetartását.

A Pávakör után jegyző asszony a színpadra szólította Máriót, aki már 15 éve a legnépszerűbb előadó. Egy ízig - vérig igazi zenész amit minden alkalommal bizonyít a közönségének. Taktaszadán is nagysikert aratott a kedvelt harmónikás, vidám nótáival. Márió sokszor a szépkorúakat is megénekeltette, akik sok-sok tapssal hálálták meg a harmonikás muzsikáját.

Márió hangulatos műsora után a szervezők az önkormányzat jóvoltából a helyi konyha közreműködésével és több segítő felszolgálásával megvendégelték a jelenlévőket. A vendégasztalokon italok, üdítők, pogácsák voltak, majd ebédre, nagyon finom és izletes zöldborsós sertéstokányt kínáltak csavart tésztával, és savanyúsággal.
Az idősek napi rendezvényen mintegy 200 fő szépkorú jelent meg, akik a kellemes időtöltés után hasznos ajándékkal mentek haza, mivel hazainduláskor a házaspárok 20.000-20.000.-Ft, az egyedülállók 25.000.-Ft pénzügyi támogatást kaptak, majd az ajtónál polgármester asszony ráadásként, meglepetésként még egy-egy üveg borral köszönt el a szépkorú lakosoktól.
A rendezvény végén polgármester asszony a rendezvény sikeres lebonyolításában közreműködőket egy külön termbe összehívta, megköszönte munkájukat és megvendégelte őket.
A szadai idősek napi hangulatos rendezvényért köszönet az Önkormányzatnak, az önkormányzat munkatársainak, valamint valamennyi támogatónak.

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT
2023 október 04.

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Taktaszada Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal
együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2024. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban

További részletek letölthetők *pdf

TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS TŰZIFÁRÓL!
2023. október 02.
  
A képekre kattintva a dokumentumok nagyobban is letölthetők!
 
Tájékoztatás önkormányzati támogatásról!
2023 szeptember 08.
Taktaszadai Falunap - Fesztivál
2023 augusztus 27.
Képgaléria

XXIII. Falunapot, Fesztivált rendezett Taktaszada Község Önkormányzata 2023 augusztus 26-án a Művelődési Ház Udvarán és annak kert részében.
Reggel 8 órától a teniszpályán a játszi focicsapat edzőmérkőzést játszott Babos Béla csapatvezető/ edző/ felügyeletével. 9 órakor vidám hangulatban gyülekeztek a szadai családok, civilszervezetek és elfoglalták a számukra kialakított főzőhelyeket, és megkezdték a főzéshez az előkészületeket.
A kerthelyiség színpadán a kulturális programokhoz a technikai feltételeket Ágoston Tamás és Székely Zoltán biztosította. Daruka Józsefné közösségszervező 9 óra után ismertette a rendezvény napi programját, melyben minden korosztály számára, ingyenesen látogatható változatos, szórakoztató kulturális programot kínáltak a szervezők.
Elsőként a szerencsi Szikra Táncstúdiótól Ádámné Vancza Viktória a színpad előtt az egész testet átmozgató fitness eszköz használatával AEROBIK bemutatót tartott, melyben kicsi lányoktól kezdve az idősebb korosztályig, a GYMSTICK fitness eszköz megismerésével és használatával sokan mozgásba ledültek.
Az AEROBIK bemutató alatt és utána is a főzőhelyeken vidám hangulatban készültek a finomabbnál, finomabb ételek, miközben a Székely Zoltán folymatosan ismert és kedvelt slágerekkel szórakoztatta a vendégeket.
Délben Pásztor Jánosné polgármester ünnepélyesen is megnyitotta a rendezvényt és köszöntötte a megjelent vendégeket.
A kulturális program kezdéseként a szadaiak által ismert és nagyon kedvelt tehetséges énekesük Hegedűsné Székely Zsuzsanna, /helyi védőnő/, aki magyar vagyok - magyarnak születtem című népdalt a Bodrog néptáncegyüttes 4 táncosának közreműködésével adta elő, és óriási sikert aratott. A rendezvényen Pásztor Jánosné polgármester asszony és Dr. Koncz Zsófia képviselő asszony Taktaszada testvértelepüléseinek (Kálmánd, Kaplony) jelenlévő vezetőinek és a velük annak idején szerződéstkötő Vajtó János: akkori szadai polgármester úr részére emléklapokat adtak át. Köszönetet mondva a több éves közös együtt működésért. Emléklapot kapott a Megyaszói és a Szadai népdalkör is csodálatos szórakoztató műsorukért.
Ünnepi köszöntőt mondott Dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő asszony, aki megköszönte a rendezvény szervezésében, lebonyolításában közreműködők munkáját.
A fellépők sorát a Taktaszadán 54 éve éneklő, országosan is ismert és elismert Pávakör műsora kezdte. A közkedvelt férfikórus tagjai megfogyatkoztak, így a mai napon először női tagokkal kibővülve Páva Népdalkör néven léptek színpadra és a jövőben is így, vegyes népdalkörként fognak szerepelni. A helyi közönség nagy szeretettel fogadta a megújult Népdalkört.

A helyi népdalkört a szomszédos településről, Megyaszóról érkező Megyaszói népdalkör és citerazenekar katona és betyárdalokat előadva követték.
Fergeteges hangulatot teremtett a Székely Duó /Székely Zoltán és fia) a REPTÉR c. kedvelt sláger színvonalas előadásával.
A napi program igazi meglepetés műsorában a megyaszói népdalkörösök: férfi és női csapata mazsorett csoportként lépett a színpadra.A csoport legfiatalabb kislány tagja cigánykerekezve vezette színpadra a csapatot, majd szinte folyamatos vastaps kíséretével táncolták végig bemutató műsorukat.
Közben a színpad körül a kerthelyiségben a csoportok, civilszervezetek, helyi intézmények és a helyi lakosság megkezdték az ünnepi ebéd elfolyasztását.Az önkormányzat jóvoltából körömpörköltöt, gulyáslevest, lecsót és a nagy melegben igazi mentőövnek számító hideg italokat fogyasztottak a rendezvény vendégei.
Ebéd után Nádaski Attila: Elvis Presley világrekorder imitátor/aki a miskolci egyetemen egyfolytában 49 óra 29 percen keresztül folyamatosan énekelte az Elvis dalokat, és ezzel Ő a világrekordere, e témának. A szadai színpadon teszmészetesen Elvis dalokat, magyar slágereket, operetteket, magyor nótákat, táncdalokat énekelt Titka Brigitta énekesnővel, óriási hangulatot teremtve. A vendégfellépők sorát az Erdélyben, Paptamási születésű Mohácsi Brigi énekesnő zárta. A művésznő 18 éves korától áll színpadon, mint énekesnő, aki ma a Sláger TV mulatós csapatát erősíti, és minden saját gyártású műsoruk állandó vendégének mondhatja magát.
Mulatós koncertjeivel bejárta már Magyarországot, valamint Szlovákia és Románia magyar lakta településeit.
A művésznő fantasztikus hangulatot teremtett Taktaszadán is, a színpad előtt a vendégekkel közös táncot járva csak fokozta a hangulatot mellyel Ő zárta a vendégfellépők sorát.
A Szadai falunap utolsó részében ismét Székely Zoli énekelt ismert dallamokat, a brutális melegben is fáradhatatlan lendülettel. Zoli előadásával zárult az izgalmas családi program, XXIII. Szadai falunap, fesztivál.
Polgármester asszony is köszönetet mondott a szuper rendezvény megszervezésében és annak lebonyolításában közreműködőknek, támogatóknak.


Taktaszadai Falunap
2023 augusztus 18.
FELHÍVÁS ÖNKÉNTES KATONAI SZOLGÁLATRA
2023 augusztus 15.
TÁJÉKOZTATÓ ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL
2023. augusztus 11.
KÉRELEM ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
HIRDETMÉNY!
2023. június 16.

NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN További részletek letölthetők *pdf

HIRDETMÉNY MELLÉKLET*JPG

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2023. június 08.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
FORGALMI REND VÁLTOZÁSRÓL


A „Szerencs központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása” című projekt keretében a napokban megkezdődik Szerencsen a Bekecsi- és Rákóczi úton az 1960-as években épült szennyvíz gerincvezeték rekonstrukciója.
A tervek szerint 2023. augusztus végéig tartó kivitelezési munkákat a nyíregyházi székhelyű
KE-VÍZ 21 ZRT. végzi a projektben érintett települési önkormányzatokkal, ennek körében Szerencs, Bekecs, Legyesbénye, Mezőzombor, Rátka, Mád településekkel megkötött megállapodás alapján. További részletek letölthetők *pdf

MAJÁLIS 2023
2023. április 30.


Képgaléria, Fotó: Mezővári Attila

TAVASZKÖSZÖNTŐ MAJÁLIS 2023. ÁPRILIS 29-ÉN.
Május elseje hagyományosan a nagyobb szabadtéri tavaszköszöntő rendezvények napja. Így volt ez Taktaszadán is, ahol Pásztor Jánosné polgármester 2023. április 29-ére Taktaszada Község Önkormányzata nevében a Művelődési Házba és annak udvarára hívta ingyenes családi rendezvényre a település lakosait, rokonokat és barátokat, ahol változatos pogramokkal, igazi kulturális kavalkáddal várta a vendégeket, és az önfeledt szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz finom magyaros töltött káposztát és csörögét kínált a vendégeknek.
A majálist megtisztelte jelenlétével: Dr. Koncz Zsófia Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, Parlamenti államtitkár, a térség és közte Taktaszada országgyűlési képviselője.
A színpadi produkció Karády István szerencsi zenész előadó mosorával kezdődött, aki közkedvelt, ismert slágerekkel szórakoztatta a rendezvényre érkező vendégeket. Délben a Művelődési Ház egyik termében Juhász Károly nyugalmazott iskola igazgató, tanár úr találkozott volt tanítványaival, volt kollégákkal. 1 órakor Dr. Tarnóczi Erzsébet jegyző asszony köszöntötte a meghívott és a megjelent vendégeket. Az ünnepi műsor kezdéseként a taktaszadai Micimackó óvoda-bölcsőde csodálatos népviseletbe öltözött gyermekei egy nagyon színvonalas gyermektánc bemutatót tartottak.
A gyermekműsor után nyitóbeszédet mondott: Pásztor Jánosné polgármester asszony.
Ünnepi köszöntőt mondott: Dr. Koncz Zsófia Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, Parlamenti államtitkár,Taktaszada országgyűlési képviselője.
Az ünnepi műsorban közreműködtek:
Taktaszadai Móra Ferenc Általános Iskola tanulója Horváth Zsaklin: Petőfi Sándor szülőföldem című versét monta el.
Tóth Ilona Veronika: Benedek Elek: Fecske című verset szavalta el, majd Szatmári táncokat adtak elő a harmadik osztályosok.
A Pávakör - Taktaszadai dalcsokorral köszöntötte az ünneplőket, majd Tóth Ilona Veronika, édesapja Tóth Olivér: helyi költő_ Taktaszada című versét adta elő.
14 óra után díszpolgári címek, kitüntetések átadására került sor:
A díjazottak tevékenységét, mellyel a kitüntetést kiérdemelték Pásztor Jánosné polgármester asszony méltatta, majd a kintüntetéseket Dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő adta át.
Taktaszada postumusz díszpolgári címet adományozott Horvát Borbála részére. A kintüntetést testvére vette át.
A kitüntetés átadása után Hegedűsné Székely Zsuzsanna - a Honfoglalás című dalt énekelte el.
Taktaszada Önkormányzata díszpolgári címet adományozott Juhász Károly volt iskola igazgató, tanár úr részére. A kitüntetés átadása után Hegedűsné Székely Zsuzsanna- a Nélküled című dalt énekelte el.
Pro Communitas díjat kapott az 1969-ben alakult TAKTASZADAI PÁVAKÖR, akik csodálatos hangjukkal a szomszédos településeken kívül, sőt már az országon kívül is elismerést értek el, a falunak jó hírnevet szereztek.
Szinte már minden díjat megnyertek amit versenyeken ellehet érni, hétszeres nívódíjat, tizenkétszeres kiváló együttes, több aranyfokozat, tizenegyszeres ARANYPÁVA DÍJ, 3 ARANYPÁVA NAGYDÍJAT nyertek.
A PÁVAKÖR rendszeres fellépői a helyi ünnepségeknek, Taktaszada nagy büszkeségei, akik műsorát már a TV és a Magyar Rádió is megörökítette, sőt CD-n is megjelent már hanganyaguk.
A kitüntetés átadása után Hegedűsné Székely Zsuzsanna - a Magyarnak lenni című dalt énekelte el.
A kitüntetések átadását követően a vendégek megtekinthették a Galériában berendezett- A Múltunk nyomában - című kiállítást.
A Művelődési Házban megrendezett ünnepi program után a a szabadtéri színpadon az ünnepi zenés program zárásaként Moczó Kálmán zenész mulatós dalokkal szórakoztatta a rendezvényen megjelenteket.
A kellemes zeneszó mellett a vendégek jóízűen fogyasztották el a Pásztor Jánosné polgármester asszony felajánlásából készített töltött káposztát, és csörögét.
A tavaszköszöntő ünnepi rendezvényen jól szórakoztak a megjelent taktaszadai családok, a meghívott vendégek.

MEGHÍVÓ 2023 MAJÁLIS
2023. április 20.
TAKTASZADA KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET PÁLYÁZATA
2023. április 14.
Taktaszada Községi Sportegyesület 2023-2024 sportfejlesztési program:
letölthető»
Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása letölthető»
Húsvét
2023. április 7.
Március 15-i megemlékezés
2023. március 17.


Képgaléria

Csodálatos tavaszi időben, több mint 100-an gyűltek össze Taktaszadán: felnőttek és gyerekek egyaránt 2023 március 14-én, 10 óra 30 perckor a PETŐFI SÁNDOR SZOBRÁNÁL, az 1848-1849- es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségre.
Az emlékünnepség a HIMNUSZ zenéjével és éneklésével kezdődött, melyet követően Daruka Józsefné műsorvezető köszöntötte az ünneplőket és ismertette a programokat.
Elsőként Czabányi Attila ”vers és dalbirtokos” szabadúszó művész a NEMZETI DAL -t szavalta el.
Az emlékünnepségen megható ünnepi beszédet mondott - Pásztor Jánosné polgármester asszony.(Polgármesteri köszöntő *.pdf)
Magyar Vagyok című megzenésített verset adta elő Czabányi Attila.
Bodnár Orsolya tanárnő igazi átéléssel adta elő Petőfi Sándor versét.
Az emlékműsorok után a KORMORÁN együttes: A költő visszatér- című megzenésített versét adta elő Czabányi Attila.
A KOSZORÚZÁS alatt Czabányi Attila gítárkíséretével a Republik együttesEzt a földet választottam című dalát hallgathatták az ünneplők.
Koszorút helyeztek el az emlékműnél:
1.TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA nevében Pásztor Jánosné polgármester asszony
2. Szilágyi Tünde óvodavezető
3. Móra Ferenc Ált Iskola nevében: Szilvási Annamária igazgatóhelyettes asszony
4. Roma Önkormányzat képviseletében: Babos Béla elnök úr
5. 13 civilszervezet képviseletében: NAGY LÁSZLÓNÉ nyugdíjas.
Az óvodavezető vezetésével az óvodások versek és énekek előadásával kísérve elhelyezték az emlékműnél pici zászlóikat.
A gyönyörű, lélekemelő ünnepi megemlékezés a SZÓZAT zenéjével és éneklésével, valamint Pásztor Jánosné polgármester asszony záró köszönetével ért véget. Polgármester asszony külön megköszönte a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár által közreműködő Czabányi úr fellépését.

Köszönet a közreműködőknek.

Március 15-ei MEGHÍVÓ
2023. március 13.
NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
2023. március 06.
ÉRTESÍTÉS EBOLTÁSRÓL
2023. március 01.
A képre kattintva az értesítés nagyobban is olvasható!
GYÓGYSZERTÁR TÁJÉKOZTATÓ
2023. február 16.
Tájékoztató
2023. február 08.

Újra lehet Önkéntes Katonai Szolgálatra jelentkezni

Két kiképzési ciklus és mintegy ezer résztvevő – ez az Önkéntes Katonai Szolgálat (ÖKSZ) elmúlt kétévi mérlege.
Elsősorban a 18-25 év közötti, továbbtanulást tervező fiatalok, de akár 65 éves korig minden magyar állampolgár jelentkezését várják, aki motiváltnak érzi magát és érdekli, milyen a katonák élete.
A kiképzések tervezetten március 13-án indulnak az ország valamennyi pontján, a Magyar Honvédség területvédelmi ezredeinél. Az első 2 hónapban az alapkiképzésen a katonai érintkezés és a fegyveres harc alapvető ismereteit sajátíthatják el a résztvevők. A képzés második, 4 hónapos részében az önkéntesek folytathatják a kiképzést ugyanott, a lakóhelyük vonzáskörzetében, de műveleti besorolású alakulatnál is. Utóbbi azt jelenti, hogy az adott katonai szervezetre jellemző (akár ejtőernyős vagy búvár képzést is) kaphatnak, de megtanulhatnak harcjárművet vagy munkagépet kezelni is.
További részletek letölthetők *pdf

TÁJÉKOZTATÓ
2023. január 04.

 

 


Pásztor Jánosné
polgármester

Pávakör első CD-je

Dalok a Cd-ről:
1.
A Takta partján
2.
Szerelmes dalok

 

© 2002-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.