Testvértelepülések

 

  Friss Hírek
Lakossági tájékoztató!
2020. február 05.
Vészhelyzet esetén Magyarország területén hívja a következő számot!
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105
Általános 112
Körzeti megbízottak elérhetőségei
Baji Zsolt r.ftörm Kukta Róbert r.zl
Szolgálati mobil: 06-20/462-6974
Telefonszám: 06-47/378-002
E-mail cím weiszn@borsod.police.hu
Fogadóóra: Minden második hétfőn
9 órától 10 óráig.
Tűzszerészek robbanó anyagok bejelentése 06/1 233 2190
Hagyományos Húsvétolás
2024. március 29.


Képgaléria, Fotó: Mezővári Attila

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő- testülete 2024.03.28-án Hagyományos Húsvétolásra hívta és várta Taktaszada lakosságát.
Az ünnepi program 13 órakor kezdődött a prügyi út felőli busz körforgónál elhelyezett keresztnél.

Itt köszöntőt mondott: Pásztor Jánosné polgármester, aki ünnepi gondolataiban megemlítette, hogy a falu határában állított kereszt mielőtt erre a helyre került régi sorscsapások emlékét idézte és őrzi ma is. A talapzaton álló feszületektől védelmet reméltek a természeti csapások, madarak, tolvajok, járványok ellen. Sokan hitték,hogy távol tartja a gonoszt és gyógyulást hoz a betegeknek. A feszületek sok helyen nem csak szakrális (Isteni, szentségekkel kapcsolatos egyházi, kultikus jellegű) helyként, hanem tájékozódási pontként is funkcionáltak.
Kiemelte, hogy ma különleges alkalomra jöttünk ide, ezért ebből az alkalomból felkérte Székely Zoltán képviselő urat, ossza meg velünk az eseménnyel kapcsolatos gondolatait:
Székely Zoltán az ünnepség méltóságához illően fogalmazta meg gondolatait a következő kiemelt részletekkel:
Ma azért gyültünk össze,hogy a falunk szélén álló keresztet felszenteljük, örökbe fogadjuk. Ez a kereszt ami előtt állunk, innen kb 500 méterre volt a község határában, majd egy területrendezés során került áthelyezésre a korábbi 1873-ban felállított kereszt. Ez a mostani kereszt egy keresztfelújítási lehetőségnek köszönhetően készült el. Képviselő úr az útmenti keresztek történetéről is megosztott néhány fontos ismeretet tartalmazó részletekes gondolatot az ünneplőkkel, majd Ima a keresztnél című verset mondta el.
Képviselő úr ünnepi gondolatai után polgármester asszony felkérte Szarvas Péter plébános atyát a feszület és a barka felszentelésére. A szentelés után az ünneplők a Művelődési Házba vonultak, ahol a húsvéti díszben pompázó színházteremben, terített asztaloknál helyetfoglalva megtekinthették a színpad előtt berendezett Díszítő kiállítást is.
A színházteremben Pásztor Jánosné polgármester köszöntötte a Hagyományos húsvétolásra érkezett vendégeket. Gondolataiban felidézte a több éven át rendezett taktaszadai hagyományos húsvétolási ünnepségek hangulatát, kiemelte a kézi munka szakkörök működésének fontosságát, majd javasolta,hogy akiknek felkeltette a berendezett kiállítás az érdeklődését keresse a kapcsolatot Iván Jánosné csoportvezetővel.
Az ünnepi megnyitó után az alkalomhoz illően minden civilszervezet, illetve intézmény egy-egy húsvéti verset mondott el, vagy olvasott fel. A verselések után Székely Zoltán visszahozta a nála lévő Vándorbibliát, röviden ismertette a biblia olvasás élményét, majd a bibliát visszaadta Daruka Józsefnénak, aki majd tovább fogja adni azt.

Rendezvényen ezután Karády István húsvéti műsorával szórakoztatta az ünneplőket, ismert hazai és külföldi slágereket adott elő egy szál gitárral, miközben felszolgálták polgármester asszony meglepetés ajándékát: ünnepi uzsonnára káposztás húst kaptak a vendégek, melyet jóizűen fogyasztottak el baráti beszélgetés közben.
A kellemes, hangulatos ünnepi rendezvényért köszönet az önkormányzatnak, a rendezvény szervezőjének, műsorvezetőjének: Daruka Józsefnénak és a hangtechnikát biztosító: Erdei Ákosnak.
16.30 órakor a Római Katolikus Templomban SZENTMISÉT tartottak.


Képgaléria, Szetmise Fotó: Daruka Józsefné

HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ
2024. március 27.
MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSEK TAKTASZADÁN
2024. március 14.


Képgaléria, Fotó: Mezővári Attila,

Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. március 14-én csütörtökön délelőtt Petőfi Sándor szobránál, majd délután a Művelődési Házban a falu lakosságával együtt ünnepelték az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 176 évfordulóját.
10.30-kor Petőfi Sándor szobránál a Himnusz elhangzása után Daruka Józsefné köszöntötte az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére és a koszorúzásra megjelenteket.

Felkérte Pásztor Jánosnét az ünnepre hangolódva mondja el gondolatait.


Képgaléria

Idézzük: Nemzeti ünnepünkre készülődve olvastam a Nemzeti olvasókönyvet. A könyvben lévő gondolatok hatására, szeretnék Petőfi Sándor: A márciusi ifjak c. verséből egy részletet felolvasni.

Szolgaságunk idejében
Minden ember csak beszélt,
Mi valánk a legelsők, kik
Tenni mertünk a honért!

Mi emeltük föl először
A cselekvés zászlaját,
Mi riasztók föl zajunkkal
Nagy álmából a hazát!

A földet, mely koporsó volt
S benn egy nemzet a halott,
Megillettük, és tizennégy
Milljom szív földobogott.

Szilágyi Tünde óvodavezető asszony és Molnár Tiborné csoportjaikkal versekkel és dallal készültek március 15-re, kis zászlóikat pedig elhelyezték a szobor mellett és figyelték a további eseményeket.
Darukáné felkérte: Pásztor Jánosné polgármestert, Vámosi Judit Móra Ferenc Általános Iskola igazgató asszonyát, Szilágyi Tünde óvodavezetőt és Székely Zoltán képviselőt, hogy koszorúzzák meg Taktaszada Község polgárai nevében az emlékművet. Majd ezt követően a Móra Ferenc Általános Iskola diákjai is elhelyezték az általuk elkészített zászlójukat Petőfi szobránál. Pásztor Jánosné megköszönte az ünneplők megjelenését és invitálta a jelenlévőket a délutáni megemlékezésre a Művelődési Házba.

14-én délután 14.00 órától folytatták Taktaszadán a március 15-i ünnepi megemlékezést a Művelődési Házban. Az ünnepségre több mint 100-an gyültek össze a szadaiak, ahol Daruka Józsefné köszöntötte a megjelenteket:
Pásztor Jánosné polgármester asszonyt,
Vámos Juditot, Móra Ferenc Általános Iskola igazgatóját, és az iskolai dolgozóit,
Szilágyi Tündét az óvodavezetőjét, és munkatársait,
Babos Béla urat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét,
Képviselő testület tagjait, civil szervezetek vezetőit, és tagjait valamennyi megjelent kedves szadai lakost. A köszöntője után ismertette az ünnepi műsort. Az emlékműsorban a Taktaszadai Páva Népdalkör tagjai külön-külön a márciusi eseményekre versekkel, valamint közösen énekelt dalokkal, majd a Zúgjatok Harangok film vetítésével emlékeztek. A verses, énekes műsor közben ünnepi beszédet mondott Pásztor Jánosné polgármester.
A lélekemelő emlékműsor Pásztor Jánosné polgármester asszony záró köszöntőjével ért véget.
A hangtechnikát Erdei Ákos biztosította.

MEGHÍVÓ
2024. március 08.
NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
2024. március 08.
Emlékezés: Szántó Erzsébet /MÁTERKA halálának 10. évfordulójára. Vesztergám Miklós könyvbemutatója
2024. február 28.

Képgaléria, Fotó: Mezővári Attila, www.mezovarifoto.hu

2024. február 27- én 14.00 órától TAKTASZADA KÖZSÉGI KÖNYVTÁRA a MISKOLCI II. RÁKÓCZI FERENC KÖNYVTÁR támogatásával

• Szántó Erzsébet /MÁTERKA halálának 10. évfordulójának tiszteletére megemlékezést szervezett,
• VESZTERGÁM MIKLÓS KÖNYVBEMUTATÓT tartott.

A meghívott vendégeket Daruka Józsefné könyvtáros és szervező köszöntötte a Művelődési Ház színháztermében.

 • Pásztor Jánosné polgármestert
 • Turbucz András alpolgármestert
 • Csoma Ernő Tolcsva polgármesterét
 • Szarvas Péter esperes, plébánost
 • Nagy Károly református tiszteletest
 • Gottfried Miklós plébános atyát
 • Boros Istvánt a katolikus egyház világi elnökét
 • Zajti Ferenc filmrendezőt,
 • Vesztergám Miklós írót, tárogató művészt,
 • Dr. Verdes Sándort
 • Dr. Verdesné Oláh Krisztinát
 • Szilágyi Tünde óvodavezetőt
 • Brézai Zoltánt, II. Rákóczi Ferenc Könyvtártól
 • Nyulászi Gergelyt, II. Rákóczi Ferenc Könyvtártól
 • Bárány Tamást Taktaharkányról
 • Kővári Dezsőné Tolcsvai daloskör vezetőt
 • Taktaszada Község Önkormányzat képviselő-testület tagjait
 • Taktaszada Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjait
 • Civilszervezetek vezetőit
 • Meghívott kedves vendégeket

A vendégek köszöntése után megható ünnepi megemlékezést tartott

 • Pásztor Jánosné, Taktaszada polgármestere, majd
 • Csoma Ernő, Tolcsva polgármestere.

  Az ünnepi programban közreműködtek:
  • Taktaszada Páva Népdalkör: népdalcsokrokat énekelt a helyi gyűjtésű 61 dalból
  • Devera Erzsébet - Római Katolikus Hittantanár- Velünk élő múlt -címmel nagyon részletesen ismertette MÁTERKA életét, Taktaszadához, a pávakörhöz kapcsolódó tetteit.

 • Szarvas Péter esperes, plébános /Római Katolikus Egyház/ emlékezett MÁTERKÁRA
 • Tolcsvai Dalkör egyházi énekeket énekelt
 • Ifj Bárány Tamás édesanyja levelét olvasta fel a Taktaharkányi Népdalkör nevében, akik betegség miatt nem tudtak eljönni a rendezvényre.
 • Zajti Ferenc bemutatta a MÁTERKA – c. filmet
 • Vesztergám Miklós – bemutatta a Harmadik lépcsőfok az önzetlen szeretethez című könyvét.
  A műsoros rendezvény záró énekkel, majd szeretetvendéglátással, baráti beszélgetéssel ért véget.
 • Boldog Új Évet
  2023. december 30.
  Falu közös karácsonya Taktaszadán 2023
  2023. december 22.
  A FALU KÖZÖS KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGÉT RENDEZTE Taktaszada Község Önkormányzata 2023. december 21-én délután a Község Művelődési Házában.
  Az ünnepségre érkező vendégeket csodálatosan feldíszített teremben karácsonyi fényárban úszó színpadi látvány, egy ünnepi fényben csillogó feldíszített karácsonyfa, a színpad előtt egy gyünyörű adventi koszorú négy gyertyával és karácsonyi halk zene fogadta.
  Az ünneplőket Daruka Józsefné műsorvezető nagy szeretettel köszöntötte, majd felkérte Szilágyi Tünde óvodavezetőt, hogy mondja el ünnepi gondolatait, az adventi gyertyákról.
  Az adventi ünnepkör felidézése után: Pásztor Jánosné polgármester, Szilágyi Tünde, Vajtó Imréné, Filepné Tóth Timea meggyújtották az adventi koszorún a négy gyartyát, azért, hogy a taktaszadai közös karácsonyi ünnepségen végig lobogjon a gyertyák fénye.
  A gyertyagyújtás után Pásztor Jánosné polgármester meghitt gondolatokkal, meleg szeretettel mondta el ünnepi beszédét, majd valamennyi ünneplőnek Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket kívánt.
  Az ünnepi köszöntő után megkezdődtek az ünnepi műsorok.
  Elsőként: Bűdi Bertalanné: Pacsutáné Salgáth Ilona : Gyermekkorom Karácsonya című versét olvasta fel.
  A vers után a Taktaszadai Páva Népdalkör ünnepi műsorában három karácsonyi dalt énekelt:
  • 1. Mennyből az angyal
  • 2. Ó gyönyörű szép
  • 3. Fel nagy örömre

  A karácsonyi dallamok után ismét Bűdi Bertalanné szerepelt: Aki azt idézte fel,hogy az emberek igyekeznek mindíg csak a szép karácsonyra emlékezni.
  Az emlékezés után ismét a Páva Népdalkör énekelt.
  A Pávakör után Nagy Lászlóné, a nyugdíjas Klub tagja olvasott fel egy verset.
  Nyári Aliz és Nyári Károly csodálatos Adventi koncert dalát énekelte el Hegedűsné Székely Zsuzsanna és Székely Zoltán. A Nézz ránk Istenem című dalt csodálatos átéléssel adta elő az apa és lánya, megható volt hallgatni a szadaiak két énekes gyönygszemének csengő hangját, a gyönyörűen énekelt dallamokat.

  A karácsonyi énekek után a helyi óvodások kedves karácsonyi ünnepi műsorral kedveskedtek az ünneplőknek. Köszönet a felkészítőnek: Kedves Kata. Az óvodások műsora után felemelő érzés, igazi ünnepi hangulat volt, mikor az óvoda munkatársai, polgármester asszonnyal közösen énekeltek a színpadon.
  Az óvodások felkészítéséért a felkészítőnek, a kis óvodásoknak a szereplésért Székely Zoltán képviselő apró édességet ajándékozott. Pásztor Jánosné polgármester minden óvodásnak egy-egy kincses ládát adott ajándékba.
  A FALUKARÁCSONY záró ünnepi gondolatait Pásztor Jánosné polgármester mondta el.
  A szervezők az Ünepségről hazainduló vendégeknek, fellépőknek a útravalóul a nyugdíjas klub által sütött kalácsot, forró teát, forralt bort kínáltak.
  A meghitt hangulatú, csodálatos rendezvényért köszönet a település Önkormányzatának és a lebonyolításban közreműködőknek.

  MEGHÍVÓ
  2023. november 29.
  III. Adventi Gyertyagyújtás
  2023. december 18.


  Képgaléria: Fotó: Mezővári Attila

  Taktaszada Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2023. december 17-én, Advent harmadik vasárnapján, 15 órára közös adventi ünnepségre, a harmadik gyertya gyújtására hívta a község lakosságát a Petőfi térre.
  A rózsaszínű gyergyát, az öröm jelképét, az öröm napján, a harmadik vasárnap gyújtották meg.
  A gyertyagyújtáson az adventi koszorú, és a feldíszített karácsonyfa körül felsorakozó szadai lakókat Pásztor Jánosné polgármester meleg szavakkal köszöntötte, felidézte az adventi gyertyák szineinek jelentését, a családok, az emberek közötti szeretet fontosságát, valamennyi ünneplőnek és családjaiknak Békés, Boldog karácsonyi ünnepket kívánt. Köszöntője után felkérte Daruka Józsefnét a civilszerveztek kapcsolattartóját, hogy mondja el karácsonyi emlékeit, ünnepi gondolatait.
  Daruka Józsefné köszöntötte az adventi ünnepségen megjelenteket, majd felidézte a régmúlt, a gyermekkori karácsonyok emlékeit. Felelevenítette az ünnepi vacsora ízét, a mákos illatát, a retró karácsonyi díszeket. A nagy örömmel fogadott egyszerű, sokszor szegényes karácsonyi ajándékokra, ételekre emlékezett, és arra a családi összetartásra, szeretetre ami a régi karácsonyokat jellemezte, és sajnos sok esetben a mai csillogó, villogó, ajándékok százaival ünneplő, de szanaszét élő családok ünnepi asztalánál már nem élhetjük át ezeket a pillanatokat.Kiemelte,hogy természetesen mindez csak rajtunk múlik, mert a szívünkben megőrizhetjük és tovább adhatjuk a boldog karácsonyi érzést. Mert karácsonyi csoda ma is létezik, de az nem a boltokban, hanem a mi, és a falunk lakosainak szívében keresendő.
  A megható ünnepi gondolatok után a Páva Népdalkör- Karácsony ünnepén- c. dalt énekelte el, majd Bűdi Bertalanné: Gyermekkori karácsonyára emlékezett.
  Az adventi program folytatásaként Nagy Károly a református gyülekezet lelkésze mondta el ünnepi gondolatait, majd polgármester aszonnyal közösen meggyújtották az Adventi koszorún a harmadik, rózsaszínű gyertyát.
  A gyertyagyújtást követően csodálatos, meghitt hangulatot teremtett az az ünnepélyes hangulat, hogy miközben a Páva Népdalkör: Harang szól a kisfalumban című dal énekelte, megszólalt a református templom hatrangja és a harangszó folyamatosan kísérte a dalt.
  A meghitt hangulatú dal után Bűdi Bertalanné: Felidézte: hogy az ember igyekszik mindíg csak a szép Karácsonyra emlékezni.
  A harmadik adventi gyertyagyújtás ünnepségét a Páva Népdalkör-Isten gyermek- Fel nagy örömre című dalokkal zárta.
  A szervezők karácsonyi mézes süteménnyel kínálták az ünneplő szadaiakat.

  II. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS TAKTASZADÁN
  2023. december 15.


  Képgaléria

II. Adventi vasárnapon, 2023. december 10-én 15 órakor a Petőfi szobornál a II. gyertya meggyújtására egybegyült ünneplőket Pásztor Jánosné polgármester köszöntötte.

Az ünnepi programban először Vadászi Larissza: Aranyosi Ervin: Adventi gyertya című versét mondta el.

Daruka Józsefné közösségszervező felkérte a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjét, a Párduc Ifi vezetőjét: Borainé Vadászi Henriettát, hogy mondja el ünnepi gondolatait.

Az ünnepi megemlékezés után Búri Blanka: Harcos Katalin: Advent előtt című versét adta elő.

Az adventi szalagok elhelyezése után Borainé Vadászi Henrietta és Pásztor Jánosné polgármester meggyújtották az adventi koszorún a második gyertyát: ez idő alatt: TNT - Fehér Karácsony c. dalt halhatták a jelenlévők.

Gyertyagyújtás követően: Pintér Béla – Gyere el a jászolhoz c. dala hallgatása közben a frissen sült kalácsokat kínált a Párduc Ifi vezetője.

 • ELSŐ ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS TAKTASZADÁN
  2023. december 3.


  Képgaléria

  Taktaszada Község Önkormányzatának képviselő testülete 2023. december 3-án, az első adventi vasárnapon, 11 órára gyertyagyújtásra hívta a község lakosságát a Petőfi szoborhoz.

  A szobor előtt óriás adventi koszorún az Advent színeivel díszített négy gyertya, és Adventi jelképek voltak elhelyezve.

  Az Adventi időszak a keresztények szemében a Jézus eljövetelére való várakozás és lelki felkészülés ideje, amikor a négy tulajdonságot, a hitet, a reményt, az örömöt és a szeretetet kell erősítenünk magunkban.

  A gyertyák színeinek külön jelentésük van, ugyanis hagyományosan három lila és egy rózsaszínű gyertya áll a koszorún. A katolikus vallásban a lila szín a bűnbánat, a rózsaszín az öröm színe. Az első, a második és a negyedik vasárnap a lila gyertyákat kell majd meggyújtani. A rózsaszínű a harmadik adventi vasárnapon, a Gaudete vasárnapon lobban lángra, ugyanis Szűz Mária jelképeként ez az öröm napja.

  A várakozáskor Czabányi Attila vers és dalbirtokos Isten pénze- Nyújtsd a két kezedet című dalokat énekelte gitárral kísérve.

  A gyertyagyújtáson megjelent taktaszadai lakókat Daruka Józsefné műsorvezető köszöntötte, majd felkérte Pásztor Jánosné polgármester asszonyt az ünnepi köszöntőjének megtartására. Polgármester asszony örömmel köszöntötte a településen először megrendezésre kerülő Adventi gyertya gyújtási ünnepségen megjelenteket.

  Felsorolta a 4 Adventi koszorú gyertyájának meggyújtási sorrendjét, a színek jelentését, kiemelte a jóság, a szeretet, a békesség fontosságát, felidézte a karácsony szépségeit, értékeit, a közös ünneplés fontosságát. Megköszönte, a jelenlévőknek, hogy elfogadták a meghívást és az ünnepségen megjelentek.Külön megköszönte az ünnepi díszletek készítőinek munkáját.

  A köszöntő után Czabányi Attila Fény és tiszta ünnep árad című dalt énekelte.

  Pásztor Jánosné polgármester meggyújtotta az Adventi koszorún az első gyertyát, miközben Czabány Attila GRYLLUS: Gyújtsunk gyertyát című dalt énekelte.Az első gyertya Ádámot és Évát szimbolizálja, akiknek Isten elsőként ígérte meg a megváltást; ezért ez a gyertya a hit jelképe. A szervezők valamennyi ünneplőnek egy-egy gyertyát adtak, így közösen együtt égették a gyertyát, sőt otthonaikba is hazavihettek egy-egy ajándék gyertyát, amit meggyújtva majd emékezhetnek egymásra a szeretet ünnepén.

  A gyertyagyújtás után a vendégeket a nyugdíjas klub tagjai által sütött mézes puszedlivel kínálták.

  Az első taktaszadai Adventi gyertyagyújtás ünnepségét Pásztor Jánosné polgármester asszony zárta: Megköszönte,hogy eljöttek együtt ünnepelni, és mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyt kívánt.

 

 


Pásztor Jánosné
polgármester

Pávakör első CD-je

Dalok a Cd-ről:
1.
A Takta partján
2.
Szerelmes dalok

 

© 2002-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.