Testvértelepülések

 

  BELTERÜLET VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ VÍZELVEZETŐ-HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE, REKONSTRUKCIÓJA TAKTASZADÁN I. ÜTEM

A projekt megnevezése:
BELTERÜLET VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ VÍZELVEZETŐ-HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE, REKONSTRUKCIÓJA TAKTASZADÁN I. ÜTEM
Támogatás összege: 150.000.000 Ft
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00008
A projekt kezdete: 2018. 04. 01.
A projekt befejezése: 2020. 02. 29.


Taktaszada település belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózatának felújítása, rekonstrukciója két ütemre, két területre került felosztásra. Jelen projekt keretében az I. ütem területet érintő fejlesztést tartalmazza, azaz alábbiak szerint:
Csatorna jele Utca neve
V-1-0 Petőfi u.
V-1-0-1 Petőfi u.
V-1-0-1-1 Béke u.
V-1-0-1-3 Árpád u.
V-2-0 Petőfi u.
V-2-0-1 43 hrsz. út
A települések biztonsága és a mezőgazdasági termelés számára való térnyerés érdekében az elmúlt 150 évben végzett árvízvédelmi célú műszaki beavatkozások megváltoztatták a vízfolyás hidrológiai és morfológiai állapotát, átvágták a kanyarulatokat, így lerövidítették a medret és növelték a sebességet. A töltések elvágták a folyótól az árterületek jelentős részét, és a mentett oldalon az élő vízfolyástól elszakított mellékágak, holtágak keletkeztek. A Tisza-völgyben ez a hatás ennél nagyobb területre terjed ki, hiszen a rendszeres elárasztások elmaradása a hajdani árterületeken megváltoztatta a talaj-vízháztartási viszonyokat is, aminek a következménye a talajok és a táj teljes átalakulása lett. Az árvízvédelem módszereinek megválasztásában előtérbe került az ökológiai szemlélet, emiatt azonban a társadalom által tolerálható árvízi kockázat nem nőhet. Taktaszadán a tervezési területen nincs egységesen kiépített csapadékvíz-elvezető rendszer. A településen jellemzően az út menti árkok szolgálnak a csapadékvizek elvezetésére. A meglévő csapadékvíz elvezető rendszerek jellemzően nyíltárkos megoldásúak. A Takta-övcsatorna kémiai állapota jó Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv alapján, cél a jó állapot megtartása. A tervezett fenntartható megoldások egyik következménye a jelenleg mérsékelt ökológiai állapotból a jó ökológiai állapot elérése, majd fenntartása. Ezzel a projekt illeszkedik a
Vízgyűjtő gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 10. – 11. paragrafusában megfogalmazottakhoz.
A beruházás célja a település belterületi ár-, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a belterületen, áthúzódó, a település belterületét veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztésének megvalósításával. Cél a további környezeti káresemények megelőzése.
A településen a települési infrastruktúra kialakításával és működtetésével kapcsolatos tevékenységek elsősorban a felszín alatti vizek állapotára vannak hatással. A belterületről lefolyó esetlegesen szennyezett csapadékvíz felszín alatti vizet terhelő hatása a csapadékvíz rendszer kiépítésével megszűnik, illetve csökken, azonban pontszerű szennyező-forrásként felszíni vizeinket terhelheti.
Ha a jövőbeni éghajlatnak csak lassú ütemű változásával számolunk, az extrém időjárási események gyakoriságának növekedése mindenképpen várható, sőt már napjainkban is tapasztalható, ami miatt esetlegesen újabb területeket kell majd az árvízi kockázatok mérséklésére igénybe venni. Emiatt a két cél az extrém időjárási hatások elleni védekezés és az ökológiai szempontból is előnyös vízvisszatartás együttes kezelését szükséges szem előtt tartani.

Megvalósítási helyszín:
Taktaszada, Petőfi u.
Taktaszada, Béke u.
Taktaszada, Árpád u.
Taktaszada, Thököly u.
Taktaszada, Dózsa u.
Taktaszada, Kossuth u.
Taktaszada, Táncsics u.
Taktaszada, Rákóczi u.
Taktaszada, Arany J. u.


Képgaléria 1
Képgaléria 2
Képgaléria 3
Képgaléria 4

 


Pásztor Jánosné
polgármester

Pávakör első CD-je

Dalok a Cd-ről:
1.
A Takta partján
2.
Szerelmes dalok

 

© 2002-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.