Testvértelepülések

 

  Móra Ferenc Általános Iskola
Iskolai Hírek»

Az Iskola bemutatása

Név: Taktaszadai Móra Ferenc Általános Iskola
BJ 3001
Cím: 3921 Taktaszada, Kossuth u. 64.
Telefon: 47/592-011
Email:
tszadaaltisk@freemail.hu
Web: http://www.taktaszada.hu/iskola.php https://www.facebook.com/altalanosiskola.moraferenc/
https://www.facebook.com/altalanosiskola.moraferenc/

Intézményvezető: Vámosi Judit
Intézményvezető-helyettes: Murányi Sándorné
Ütemterv»
9. és 10. évfolyamot végzett tanulók középiskolai átlageredményei a 2014/2015-ös tanév év végi eredményei alapján »
Az iskolai tanulók száma a 2019/2020-as tanévben: 139 fő

Tanulócsoportok száma: 10
Alsó tagozat: 3
Felső tagozat: 7

Az osztályok, osztálylétszámok, osztályfőnökök

Osztály
Osztály-létszám
Osztályfőnök
1-2.o
22
Máténé Karsai Magdolna
3.o
17
Tóthné Járdán Dóra
4.0
13
Kalas Lászlóné
5.a.
14
Bárány Brigitta
5.b
12
Baumgartner Jánosné
6.a
12
Sipos Gabriella
6.b
11
Tóth Boglárka
7.a
14
Furman Mária
7.b
13
Sándor István
8.o
11
Bodnár Orsolya

Tárgyi feltételek
Az intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben látjuk el:- iskola épület - tornaterem.

Az oktató - nevelő munka személyi feltételeinek alakulása

Iskolánk nevelőinek létszáma: 17 főállású és 2 óraadó tanár
A végzettség szerinti megoszlás a következő:

4 fő tanár, 3 fő tanító-tanár, 10 fő tanító, 2 fő külsős tanár.
A kisegítő személyzet 1 fő iskolatitkárból, 2 fő takarítóból és 1 fő karbantartóból áll.
Iskolánkban két szakmai munkaközösség működik: Alsó és felső tagozatos munkaközösség.
A szakmai közösségek a saját maguk által meghatározott Szervezeti és Működési Szabályzat szerint működnek. A tanévben folytatandó munkájukról saját munkatervet fogadnak el.

Az oktatás 13 osztályteremben és 1 szaktanteremben folyik.
A könyvtárat osztályteremben helyeztük el.
A testnevelés és sportfoglalkozások a tornateremben és a bitumenes pályán zajlanak.
Jól felszerelt informatika terem nemcsak a tanítási órákon, hanem délutánonként is tanulóink rendelkezésére áll. Iskolánkban a Hon Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola, egy tagozata működik délutáni foglalkozásokkal:
· grafika
A T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola a délelőtti testnevelés órák keretében néptánc és társastánc alapjai képzést folytat.

Tanítási szünetek a 2019/2020-as tanévben:
- Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).
- A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).
- A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).

Évek óta folyik kisebbségi oktatás iskolánkban. Ebben a tanévben évfolyamonként heti 1 órában, délutáni foglalkozás keretében cigány népismeret tantárggyal ismerkedhetnek meg a roma kultúrával és hagyományaival, e mellett tanórákon interkulturális tartalomként beépítjük az óra anyagába.
A tehetség és a képesség kibontakoztatását segítik a szakkörökön túl a középiskolai előkészítő.
Az iskola különböző választható tevékenységeket biztosít a tanulóknak, ezzel is a lehetőségeket biztosítva számukra, hogy az egyes tantárgyakhoz új ismereteket szerezzenek, szabadidejüket hasznosan, érdeklődési körüknek megfelelően tölthessék el.

Szabadon választható tevékenységek, szakkörök:
· felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások
· sportfoglalkozások: sportkör
· énekkar
· pályaorientáció
· szakkörök:
o lovári
o dráma

 


Filep András
polgármester

Pávakör első CD-je

Dalok a Cd-ről:
1.
A Takta partján
2.
Szerelmes dalok

 

© 2002-2020 Minden jog fenntartva! Me-NET Student Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.