Testvértelepülések

 

  Római Katolikus Egyház

Római Katolikus Egyházközség

Cím: 3921 Taktaszada, Kossuth u.53.sz
Plébános: Szarvas Péter esperes, plébános
(06 30 306 83 69)
Világi elnök: Boros István (30/564-69-45)
Gondnok: Sárközi Attila (30/715-38-62)
Hitoktató: Devera Erzsébet ( 30/522-45-25
Harangozó: Boros Istvánné
Egyháztanács tagjai

Boros István Boros Gábor
Daruka Józsefné Boros Istvánné
Drahos László Devera Erzsébet
Sárközi Attila Murányi Sándorné
Sütő László Sefőző Zsoltné

Zábrátczky József egri nagyprépost, címzetes püspök nagyobb földbirtokot vásárolt Takta-Szadán testvéröccse részére, majd 1809-ben 15 000 pengoforintos alapítványt tett egy felállítandó templom és plébánialak javára.
Ez az összeg kamataival együtt csak 1864-ben lett elegendő arra, hogy az építkezést megkezdjék.

1866-ban Fábry kassai püspök sürgetésére mindkét épület elkészült.
A templomot teljesen kőből és téglából építették. A templom falvastagsága 1 méter, magassága 8 méter, a torony pedig 24,5 méter.
A templom védőszentje államalapító Szent István királyunk lett.
Főoltárunkon fadombormű ábrázolja, amikor szent királyunk felajánlja a koronát, s ezzel egész hazánkat oltalmára bízza a Boldogságos Szűz Máriának.
Az oltár neogót stílusú.
A templom orgonáját 1885-ben Országh Sándor orgonaépítő-mester készítette.
A mennyezeti freskót és az itt található szobrokat ismeretlen művészek készítették.
A templom 3,5 mázsás harangját az I. világháborúban hadicélokra elvitték s a hívők csak a II. világháború után tudtak ugyanolyan súlyú harangot venni.
1924-ben a hívők öntettek egy másik harangot, de az csak 1,5 mázsa volt. Ez a harang jelenleg is megtalálható a templomban. Ugyanebben az évben vettek egy lélekharangot, amely még ma is megcsendül a meghalt hívők lelki üdvéért.
1948-ban a hadicélokra elvitt harang helyett megérkezett és a helyére került az új 3,5 mázsás harang, melyet Sziczák László aranykoszorús harangöntő mester készített.

A harangok feliratai:

  • A 3,5 q-é:
  • "A világháborúban elvitt harang pótlására. István megyés püspök (Brezanóczy Pál) és a taktaszadai hívek adományából készítette 1948 Boldogasszony évében Sziczák László aranykoszorús harangöntő."
  • "Esdeklő szavainkkal hozzád felkiáltunk!
  • Könyörögj érettünk István szent királyunk,
  • Reménységünk vagyon benned és Máriában,
  • Mint magyar hazánk hív királynéjában."
  • A 1,5 q-é:
  • "Téged dicsérünk…"
  • Az 1 q lélekharangé:
  • "Hiszek Magyarország feltámadásában!"
A II. világháború a templom épületét sem kímélte. Az aknatalálatok és a bombázások a teljes tetőszerkezetet tönkre tették. A falu összefogását dicséri, hogy 1944 karácsonyát már újra a templomban lehetett ünnepelni.
Az egyházközség tagjainak eddigi legnagyobb munkája, hogy a 100 éves évfordulóra a templomot kívül-belül renoválták.
1982-re a templomban a freskók állapota annyira megromlott, hogy csak egyet tudtak megmenteni az újrafestés során. Ez ma is látható a mennyezeten.
Ugyanebben az évben készült el a lambériázás is, amelyet a falu asztalosmestere Tomkó Mihály készített.
A hívők összefogásának köszönhetően 1995 óta már nem kell fagyoskodni a templomban és a hangosító berendezés is elkészült.

Parókia

Szentsír őrzés

Községünkben szép hagyomány, hogy Húsvétkor a falu fiatalemberei közül páran a katolikus templomban, egyenruhában őrt állnak a szentsír mellett. Ebben az évben is voltak olyan fiatalemberek, akik feláldozva szabadidejüket Nagypénteken és Nagyszombaton részt vettek a sírőrzésben. Húsvétvasárnap pedig díszőrséget adtak az ünnepi szentmisén. Ezen a Húsvéton négy ondi fiatal is csatlakozott a sírőrző katonákhoz. A sírőrzők vezetője Boros István tanár úr. A sírőrző katonák névsora: Boros Gábor, Boros Zoltán, Búri Richárd Tibor, Ficsor Gábor, Ficsor László, Ficsor Márk, Hronyecz Béla, Kovács László, Medzsibriczki Erik, Sárközi Attila, Sütő László, Sütő Péter, Tóth László és Tóth Tamás.
Az Egyházközség minden tagja köszöni a fiatalok áldozatvállalását és a jó Isten áldását kérjük további életükre.

Lobogó -és baldachinszentelés

A Polgármesteri Hivatal támogatásával és Daruka Józsefné kezdeményezésére községünk lakosai adományokat gyűjtöttek a gyászlogobók cseréjére, az Egyházközség képviselőtestülete pedig felújította az ünnepi körmeneteken használt baldahint. A Húsvétvasárnapi szentmisén Darvas László plébános atya ünnepélyesen megszentelte a gyászlobogókat és megáldotta a baldahint. A szentmise végén az ajtóban agapé(szeretetvendégség) várta a szentmisén megjelent hívőket.

FALUNAP 2015. AUGUSZTUS 20.

BAZ Megyei Önkormányzat és Taktaszada Községi Önkormányzat közös ünnepi közgyűlése Taktaszadán a 150 éves római katolikus templomban
2016. augusztus 19.

 

 

 

 

 

 


Pásztor Jánosné
polgármester

Pávakör első CD-je

Dalok a Cd-ről:
1.
A Takta partján
2.
Szerelmes dalok

 

© 2002-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.